Welkom op de website van de Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp (‘MOGKV’)

 

Grote kerk te Velp(Gld)                                                  Interieur (1)

Interieur (2)                                                                         Orgel (H.Hess (1772) - Meere – de Graaf)

GEGEVENS VAN DE STICHTING

Naam:                  Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp

Afkorting:            MOGKV / website: www.mogkv.nl

Inschrijfnummer KvK : 77721381

RSIN: 861108528

Rekening no.   IBAN : NL89 RABO 0360 1682 80

De stichting MOGKV heeft de status als culturele ANBI stichting in aanvraag.

Adres van de Grote Kerk Velp: Kerkstraat 32, 6883 HT Velp

Postadres:  Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp, p/a Havelaarstraat 4, 6881 WG Velp

DOELSTELLINGEN

De stichting MOGKV werd opgericht op 26 maart 2020 met de volgende doelstellingen:

1. Uitbreiding en groot onderhoud van het historische kerkorgel in de Grote Kerk Velp

2 Het bevorderen van het gebruik van de Grote Kerk Velp voor muziek en cultuurevenementen

3 Al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk is en/of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;

BELEIDSPLAN 2021 ( Concept 04-2021)

Het stichtingsbestuur heeft de volgende acties in gang gezet of gepland:

Fondsenwerving 2021

-        Aanvragen donaties van  steunfondsen

o   Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel (toezegging verkregen)

o   Stichting Ge-erfden van Velp (toezegging verkregen)

o   Stichting Parkstaete (toezegging opbrengst Parkstraatkerkorgel wordt herbestemd voor de stichting (‘herstel tweede klavier’)

o   Stichting Mooij (nog te doen)

o   Opbrengsten maandelijkse inzameling oud papier (aanvraag loopt)

o   Overige Stichtingen (VSB fonds?)

 

-        Aanschrijven particulieren en regionale verenigingen en uitnodigen om ‘angel-investor’ te worden van de stichting

o   Netwerk bestuursleden (1 toezegging van verkregen)

o   Via de locale gemeente (o.a. via kerkblad LEF! Van de PKN te Velp, zomer 2021)

o    

-        Organiseren van concerten en evenementen

o   Vooralsnog ‘mini-concerten’ die on-line worden uitgezonden na diensten;

o   Zodra corona-maatregelen versoepeld worden,

§  Organiseren van benefiet-concerten

§  Uitnodigen bijzondere sprekers voor sponsorbijeenkomsten,

§  Organiseren van verkoopacties

-        Inrichten van een eenvoudige website

o   Fondsenwerving hierop mogelijk maken door bijv. afzonderlijke orgelpijpen die op naam gesteld worden, te kunnen aanschaffen

 

-        Het bestuur van de stichting vergadert eenmaal per 3 maanden. De eerste vergadering van dit jaar vond plaats op 15 febr .jl. , OdG (secr) zal volgende data inplannen.

 

-        Actuele stand van zaken fondsenwerving ( 6-4-2021 ) toezegging tot een totaal van ca 43000 Euro verkregen. Het totale project ‘Herstel Tweede Klavier’ beloopt 130000 Euro, er is nog een gat van ca 87000 Euro.

BESTUUR:

De stichting MOGKV heeft een bestuur bestaand uit drie leden:

Voorzitter: Jaap Boehmer

Secretaris: Onno de Groot

Penningmeester: Gert Jan Jongerden

Correspondentie via e-mail  op contact@mogkv.nl (u.c.)

Per post: Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp, p/a Havelaarstraat 4, 6881 WG Velp

BELONINGSBELEID

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  Bestuurders kunnen een vergoeding ontvangen voor kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie.

VERSLAG van uitgeoefende activiteiten:

(zie Beleidsplan)

FINANCIELE VERANTWOORDING.

Door de corona-maatregelen is het werk van de stichting vertraagd op gang gekomen.

Per 31-12-2020  - batig saldo :    75,15

Ontvangen donaties: 102  / Kosten  € 26,85

Tevens ontving de Stichting een schriftelijke toezegging van 1500 van de SBNO (Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel).

In 2021 werd ontvangen in het eerste kwartaal:

Per 1-4-2021 : batig saldo    263,33

Ontvangen donaties: 230   / Kosten  € 41,67

Daarnaast ontving de stichting toezeggingen voor een totaal van 43000, waarvan

1000  van de stichting Ge-erfden Velp, 35000 van de stichting Parkstaete te Velp en een toezegging van 5000  van een particulier.

In het tweede kwartaal startte de fondsenwerving met een welkome donatie van 750 van een particuliere donateur.

 

Uw donatie op NL89RABO0360168280 tnv Stichting Muziek en Orgelcultuur Grote Kerk Velp is zeer welkom onder vermelding van ‘Herstel tweede klavier’.

 

Deze site is in ontwikkeling